Det blir svømmehall i Nannestad!

BIBLIOTEK: Slik tenker man seg det nye biblioteket i Nannestad kommunehus. Illustrasjon: Nuno Arkitektur/Vindveggen Arkitekter
SVØMMEHALL: Ved Nannestadhallen skal det bygges et nytt svømmeanlegg. Illustrasjon: Nuno Arkitektur/Vindveggen Arkitekter

I papirutgaven av RB fredag 8.mai kommer gruppelederne i H og Frp i Nannestad med sine bekymringer rundt nytt kommunehus/ bibliotek og svømmehall i Nannestad. De angriper posisjonen, og i særdeleshet Nannestad Bygdeliste, for sine prioriteringer.

Det er nå 8 måneder siden stemmene ble talt opp, nye samarbeid ble inngått og politikernes biler i Nannestad så vanlige ut igjen. Etter valget ble Sp og Nannestad Bygdeliste de partiene med størst fremgang. Mot nasjonale trender hadde også Ap fremgang i Nannestad. For vår del fant vi så mange felles interesser etter valget at vi valgte å etablere et samarbeid. Hva er vel mer naturlig enn at partier som både har velgernes tillit og flere likheter enn ulikheter i sine program finner sammen?

Det er riktig at det er store utbyggingsprosjekter i Nannestad. Det er riktig at det er vedtatt at kommunehus/ bibliotek skal behandles økonomisk før svømmehall. Det er også riktig at svømmehall er en fanesak for Nannestad Bygdeliste. Men alt det andre som hevdes er i beste fall oppspinn. Vi har i en årrekke vist at vi har økonomisk kontroll i Nannestad og at store deler av utbyggingen finansieres med oppsparte midler. Alle i Nannestad ønsker en svømmehall. Planen er at den skal stå ferdig i 2023 slik som fremdriftsplanen sier. Vi tør påstå at det er å få gjennomslag for en fanesak!

H og Frp omtaler utbyggingen av kommunehus/bibliotek kun som kommunehuset. Enten har de ikke satt seg godt nok inn i saken, eller så prøver de bevisst å holde informasjon tilbake. Dette blir også et tilbud til innbyggerne gjennom ny helsestasjon, nytt bibliotek, arealer til fylkestannlege, lokaler til NAV, møteplass for store og små og lokaler til dagaktiviteter for psykisk utviklingshemmede er med i prosjektet. Om de ikke har forstått saken er det ille, men om de bevisst holder tilbake informasjon er det stygt spill.

Det er veldig lett å så tvil i den sårbare situasjonen vi nå er i. Men å bruke det til omkamper fra valgkampen og nedsettende språkbruk er ikke noe ansvarlige partier gjør. Nannestad, i likhet med Ullensaker, har derimot høstet ros for å la investeringsprosjekter gå som planlagt. Dette er også noe Høyres egen kommunalminister oppfordrer til.

Så er det det språklige angrepet som først og fremst rettes mot Nannestad Bygdeliste i innlegget. Det blir skrevet at bygdelista svikter velgerne sine og følger piskens slag. Bygdelista er også blitt omtalt som patetiske fra kommunestyrets talerstol. Hva er dette for virkemidler fra noen som ønsker å kalle seg ansvarlige? Det hjelper lite å true med neste valg, når dette er måten man frembringer sine budskap på. Det viste tallene fra september 2019 tydelig.

Vi vil avslutte med å gi Høyre og Frp noen tips: Omtal folk med den respekten dere selv ønsker å bli omtalt med. Ansvarlighet er noe man viser, ikke noe man hevder. Og sist, men ikke minst, sutring og bitterhet er lite tillitvekkende.