Mange drukninger i sommer: – Det viser at svømmeopplæring er viktigere enn noen gang

Nannestad bygdeliste ser frem til at svømmehallen blir en realitet og at alle kommunens innbyggere får et nytt tilbud som fremmer folkehelse for store og små.

Det har siden bassenget på Preståsen skole ble stengt i 2015 vært utfordrende å gjennomføre svømmeopplæring i Nannestad. Nå er et nytt svømmeanlegg i støpeskjea, slik at svømmeopplæringen får nye muligheter.

Det har vært en dyster start på sommeren, med 15 drukninger i juni. Av disse omkom sju etter fall fra land, seks under bading og to i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk har 45 personer druknet i første halvår. Det er åtte flere enn på samme tid i fjor. Det viser at svømmeopplæring er viktigere enn noen gang.

Flere årsaker

Den sannsynlige forklaringen på det høye antallet drukningsulykker i juni er en kombinasjon av varmt sommervær, fine badetemperaturer og manglende svømmekunnskaper. I tillegg oppholder flere folk seg ved sjøen, elver og vann nå som de fleste er hjemme i Norge i sommer.

Flest menn

Av de 15 som omkom i drukningsulykker i juni var to kvinner og 13 menn.

Det var tre gutter på henholdsvis seks, 14 og 18 år, som alle omkom i forbindelse med bading. En ung mann og en ung kvinne tidlig i 20-årene, samt en eldre mann omkom også i forbindelse med bading i juni. Svømmeopplæring er like relevant for ungdom og voksne som for barn.

Nannestad bygdeliste er veldig godt fornøyd med at det med et bredt politisk flertall ble vedtatt en av våre fanesaker – ny svømmehall.

Står sammen

Det er flott å se at alle politikerne i kommunen står sammen og tar ansvar for at vi kan få lagt forholdene best mulig til rette for svømmeopplæring for alle aldersgrupper.

Det har vært fokusert på den ordinære svømmeopplæringen, samtidig har man ikke glemt elevene med funksjonsnedsettelser som har krav på et likeverdig undervisningstilbud. Man vet at et likeverdig svømmetilbud for disse elevgruppene krever et varmtvannsbasseng slik det man hadde på Preståsen skole.

Hev og senk

Den framtidige svømmehallen skal ha to bassenger, hvor ett er varmtvannsbasseng med hev og senk bunn, som også tilrettelegger forholdene så barnehagebarna kan boltre seg i det våte element.

Med et varmtvannsbasseng legges også forholdene til rette for babysvømming og revmatikere. Det er også flott å se at man bygger hoved bassenget dypt nok til at man også kan etablere et stupetårn med fem meters høyde og sviktstup fra tre meter, samt en vannsklie.

Svømmehallen, som skal bygges ved Nannestadhallen, skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2022.