Nannestad kommune, skoleeier og opplæringsloven

Vi jobber for at alle elevene skal dra på den leirskolen de har bestilt og gledet seg til i seks år.

Leder av FAU og SU ved Maura skole går i EUB torsdag 18.mars til angrep på Bygdelista, Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å utsette en sak om å tilby gratis leirskole. Han skriver at han er inhabil i behandlingen av saken siden han også er gruppeleder for Høyre i Nannestad. Å balansere slike roller er vanskelig i en relativt liten kommune, og dette er ikke noe godt eksempel. Spesielt siden rollen som FAU- og SU-leder benyttes til å beskylde politiske motstandere for lovbrudd.

At FAU på Maura skole kommer med et ønske om å få fullfinansiert leirskole er naturlig. Maura skole skal ikke gjennomføre 17.mai-feiring på tradisjonelt vis, og siden dette har blitt brukt som dugnad og inntektskilde for foresatte, vil det trinnet som har planlagt årets leirskole mangle cirka 157.500 kr. Innsenderen har helt rett i at leirskoler må bookes allerede i første klasse for å få plass, og at kommunen skal tilby elevene leirskoleopphold eller annen skoletur med minst tre sammenhengende overnattinger som en del av grunnskoleopplæringen.

Isolert sett for Maura skole er saken enkel. Det er den nok også for de tre andre barneskolene det gjelder. For kommunen som skoleeier er saken litt mer sammensatt. Det er ingen tvil om at kommunen skal følge opplæringsloven, men det er flere hensyn å ta før en avgjørelse faller. For de fire barneskolene dette gjelder er det en samlet kostnad inneværende år på 642.000 kr. Skolene har bestilt forskjellige leirskoler med forskjellig reisevei og kostnader. De bestilte turene skal alle gjennomføres i høst, så det er imidlertid ingen dramatikk i at avgjørelsen ikke er tatt ennå. Og definitivt ikke noe lovbrudd!

Videre blir det en del vurderinger å ta i forhold til hvordan dette skal behandles i fremtiden.

  • Skal de trinnene som allerede har booka leirskole for årene som kommer, til forskjellige kostnader, få dekket dette?
  • De fleste barneskolene har tradisjoner på hvor de drar, kan vi ta hensyn til det?
  • Skal kommunen bestemme seg for ett alternativ, og gi alle samme tilbud? I så fall hvilket alternativ?
  • Skal vi opprette/organisere egen leirskole?
  • Hva med den tradisjonelle tu[1]ren til Mjermen for alle i 10.trinn, skal den dekke behovet for tur i grunnskoleopplæringen?
  • Skal Mjermen falle bort som tilbud?

Til deg som er forelder/foresatt på en av barneskolene våre: Vi jobber for at alle elevene skal dra på den leirskolen de har bestilt og gledet seg til i seks år. En avgjørelse vil bli tatt, slik at forutsigbarheten som etterlyses blir ivaretatt. Og kommunen som grunnskoleeier, med posisjonen i spissen, vil selvfølgelig tilby elever leirskole/overnatting.