Program for årets Nannestad festival

Nannestadfestivalen er kommunens årlige utstillingsvindu og trekker mange folk til sentrum. Vi har lovet i vårt valgprogram å jobbe for bredere deltakelse i festivalen, og utdeling av program er en av de praktiske tingene vi kan bidra med og har bidratt med.

Det er imponerende at man selv i en pandemi har klart å lage et så godt program med så mange arrangementer.

Nannestad bygdeliste oppfordrer alle til å ta turen og støtte opp om festivalen.