Vi ønsker at idrettstilbudet i kommunen skal styrkes ytterligere med en friidrettsbane i området ved Nannestadhallen

Vi ønsker at idrettstilbudet i kommunen skal styrkes ytterligere med en friidrettsbane i området ved Nannestadhallen, som ideelt sett ferdigstilles samtidig med svømmehallen.

En friidrettsbane vil sammen med svømmehall bidra til at vi få et mer helhetlig tilbud i kommunen. I tillegg til svømming og friidrett, har man allerede fotball, håndball, diskgolf og klatring for å nevne noe.