22. juli

«Vi må holde fast ved troen på at friheten er sterkere enn frykten.

Vi må holde fast ved troen på et åpent norsk demokrati og samfunnsliv.

Og vi må holde fast ved troen på våre muligheter til å leve fritt og trygt i vårt eget land.»