Snart skolestart – Vi har alle et ansvar for at skoleveiene er trygge

Nannestad bygdeliste vil minne alle trafikanter på at ungene snart begynner på skolen igjen, og at man ønsker at flest mulig skal kunne gå og sykle i trygge omgivelser på skoleveien.

Foreldrene blir oppfordret til å gå eller sykle til skolen med barna. Som foreldre og trafikanter har vi en viktig rolle ved å bidra til en trygg skolevei for egne og andres barn, enten vi kjører, sykler eller går til skolen.

Små seksåringer til og fra skolen
Vi bruker bilen mer til små transportetapper enn for 10 år siden, noe som gjenspeiler seg i at vi kjører barna både til skolen, trening og andre fritidsaktiviteter. Resultatet har blitt at det tidvis er trafikk og parkeringskaos rundt mange skoler i forbindelse med skolestart. Erfaringsmessig så vet man at det kan by på utfordringer når små seksåringer for første gang skal til og fra skolen.
Oppfordringen til alle som ferdes i trafikken er å tenke spesielt på de nye trafikantene. Førsteklassingene skal ut på skoleveien og det er alles ansvar å passe godt på dem slik at ingen blir skadet.
Det er heldigvis få barn som blir utsatt for trafikkulykker på skoleveien, men det er relativt ofte nestenulykker. Vi håper at dette skoleåret blir en trygg opplevelse for store og små trafikanter.

Førsteklassingene har noen fellestrekk som det er verdt å merke seg:

 • De er impulsive, lekende og lar seg lett distrahere.
  De har liten trafikkerfaring.
  De har vanskeligheter med å forstå alt de ser og hører i trafikken.
  De er små av vekst, noe som gjør det vanskelig for dem å se og bli sett.
  De ser detaljer, men oppfatter ikke alltid sammenhengen.

Vi vet også at barn ikke kan bedømme avstand og fart til biler som nærmer seg, og at de ikke alltid forstår at biler kan dukke opp når de selv ikke ser dem. Barn trenger derfor hjelp og opplæring av gode voksne rollemodeller for å bli gode trafikanter.
Hovedoppfordringen til foreldre er å stresse ned. Stressede foreldre i bil i forbindelse med levering og henting på skolen kan skape farlige situasjoner.

La bilen stå
Hvis du har mulighet, går du med barna til skolen og lar bilen stå. Lag gjerne en gå-gruppe i nabolaget, så kan foreldrene bytte på å gå sammen med barna. Må man kjøre, kan en løsning være å parkere litt unna skolen og gå den siste biten sammen med barna. På denne måte kan man bidra til litt mindre trafikk og biler rundt skoleområdet.

Sykle til skolen
Høsten 2015 ble det gjort endringer i en forskrift som nå sier at det er foreldrene som avgjør når barna kan begynne å sykle til skolen. Tidligere har de fleste skolen hatt en aldersgrense for dette. Det er mange foreldre som nå lurer på når det er forsvarlig å la barnet sykle, og det er det vanskelig å finne et godt svar på dette. Mye avhenger av barnets motorikk og erfaring i trafikken, men et godt råd er uansett at en voksen kan sykle sammen med de minste skolebarna.
Husk hjelm! Alle skoler har påbud om bruk av hjelm når elevene sykler til og fra skolen og på turer i skoletiden.

Kontroller
I forbindelse med skolestart gjennomfører Statens Vegvesen og Politiet kontroller i nærheten av skolene. Dette sørger nok for at bilistene holder fartsgrensene inn mot skoleområdene, men det er viktig å understreke at det ikke kun er ved skolestart at fartsgrensene må overholdes. Mange bilister har dessverre lett for å glemme dette.

Trygg Trafikk anbefaler:

 • Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne. Frisk luft og fysisk aktivitet gir elevene en god start på skoledagen.
  Øv på skoleveien sammen med barna.
  Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen.
  Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.
  Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle nok til å sykle alene.
  Barn som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på dagen.

Vi har alle et ansvar for at skoleveiene er trygge, og Nannestad bygdeliste håper at vi sammen kan bidra til at skoleelevene kommer seg trygt til og fra skolen, vi har ingen barn å miste.