Forslag om å avvikle hageavfallsmottaket i Nannestad fikk ikke flertall i kommunestyret

Innstillingen fra både formannskapet og plan- og utviklingsutvalget var at mottaket skal bestå med dagens tilbud, og at Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) må se på andre løsninger for å effektivisere.

Dette var kommunestyre helt enig i og forslaget om å avvikle hageavfallsmottaket fra høsten 2021 fikk ikke støtte.

Nannestad bygdeliste er glad for at man ønsker å videreføre hageavfallsmottaket på Bahus.