Gang-og sykkelveg i Preståsvegen – byggestart neste år

Nå blir det ny gang- og sykkelveg langs Preståsvegen, fra Minkvegen til Grevlingvegen i Nannestad.

Det vil gi et etterlengtet og sammenhengende tilbud for gående og syklende fra sentrum til E16, på den sterkt trafikkerte vegen.

Prosjektet vil gi vesentlig bedret trafikksikkerhet for gående og syklende, både for de som bor i området fra før og de som etter hvert flytter inn i Engelsrudhagen.

Viken fylkeskommune opplyser at man håper det blir byggestart for gang- og sykkelvegen før sommerferien neste år.

Nannestad bygdeliste ser frem til at dette prosjektet kommer i gang og at myke trafikanter kan ferdes trygt på denne strekningen.

Les mer her: Byggestart for etterlengtet gang- og sykkelveg neste år – Eidsvoll Ullensaker Blad (eub.no)