Nannestad bygdeliste går ut av samarbeidet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet

Etter kommunevalget i september 2019 inngikk Nannestad bygdeliste et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Vi har etter en samlet vurdering bestemt oss for å avslutte dette samarbeidet.