Interpellasjon Skateparken – Må utbedre skader og overganger

Bygdelista vil fremme en interpellasjon i kommunestyremøte 27. oktober 2021 som her er gjengitt i sin helhet.

«I forbindelse med byggingen av svømmehallen, så er «skateparken» flyttet fra Nannestad hallen til ny lokasjon ved Nannestad ungdomsskole.

Slik parken nå fremstår, kan den være en potensiell fare for alvorlige skader for brukerne.

Det er ikke tilpasset overganger fra underlaget og til elementene. Dette medfører at det er nivåforskjeller som ikke faller naturlige og dermed gjør at brukere av skateboard og sparkesykler kan få en bråstopp.

Nannestad Bygdeliste ser dette som så alvorlig at banen øyeblikkelig bør stenges inntil dette er utbedret. 

Det kan også opplyses at flere av elementene er skadet etter flyttingen.

Ved tidligere lokasjon, var nivåforskjeller mellom underlaget og elementene utjevnet med støpte overganger.  

Forslag til vedtak:

Entreprenøren som har stått for flyttingen, sørger snarest mulig for å utbedre overganger og sikre elementer slik at brukerne kan benytte installasjonene uten unødig risiko for ulykker.»

Bygdelista håper de andre partiene støtter dette forslaget, og at skateparken dermed kan settes i stand så fort som mulig.