Kommunestyregruppa på tur

Fra venstre: Tommy A. Dieset, Thomas Kahn, Morten Marthinsen og Per R. Lien.

I dag så har våre kommunestyrerepresentanter vært på kommunal rundtur med buss i den vakre bygda vår, for blant annet å se nærmere på noen av utbyggings- og næringsområdene i kommunen.

Først så svingte vi bortom det «nye» kommunehuset, og det som etterhvert skal bli folkebadet i Nannestad. Så gikk turen videre til Engelsrudhagen, Bjørkeåsen, og Hol næringspark i Maura.

Hol næringspark som er tenkt å skulle være et trafikkmessig knutepunkt med både energi-/bensinstasjon, ladestasjon, restaurant og motell.

Deretter gikk turen via Kopperudmoen, Nordmokorset, Moreppen/Grasmogrenda, Kneppefeltet til det området ved GA-terminalen, hvor DHL etter hvert skal bygge sin nye fraktterminal. Når denne terminalen står ferdig så er det tenkt at DHL skal flytte all sin virksomhet fra Berger og opp til Gardermoen, Oslo lufthavn.

Så var det lagt inn en teknisk pause på Trugstad gård, før vi kjørte videre til Eltonåsen, Åsgreina/Ramstadåsen, Fåmyrsrøet og krysset over «dalen» igjen via Låkedalsvegen.

Siste stopp på bussturen var Nygårdstoppen, hvor vi fikk se nærmere på de sikringstiltakene, som er gjennomført der i forbindelse med leirskredet i Leirbekken, i midten av desember i 2020.

Området er grundig kartlagt av spesialister fra både NVE og NGI, og de omfattende sikringstiltakene som nå er gjennomført av NVE, har gjort dette til et trygt sted å bo igjen.

Dagen avsluttes med kommunestyremøte på Nannestad ungdomsskole.