NGI ber politikerne være oppmerksomme på økningen av overvann fra Bjørkeåsen – det er relativt dramatisk og øker erosjonsfaren voldsomt

Kommunestyret og plan- og utviklingsutvalget i Nannestad ble onsdag orientert om kvikkleire og skredfare.

Orienteringen er tilgjengelig på kommune tv: https://nannestad.kommunetv.no/archive/37

Bekymringene bygdelista har utrykket ble langt på vei bekreftet i Bjørn Gudleik Kalsnes fra Norges Geotekniske Institutt, sitt innlegg.

Han bekrefter at økt avrenning av overvann i forbindelse med utbyggingen på Bjørkemåsan har negativ påvirkning på områdene som ligger nedenfor utbyggingsområdet.

Kalsnes viser til at Norconsult i forbindelsen med utbygging på Bjørkeåsen har utarbeidet en studie hvor dem er bekymret for konsekvensen av økt vannføring i flomveiene. Spesielt det som er omtalt som flom vei 4, som i dag har 0,09 m3/per sekund vil øke til 5,2 m3/per sekund, noe som er relativt dramatisk og øker erosjonsfaren voldsomt, noe han tydelig ber politikerne være oppmerksomme på.

Man vet at det i disse områdene er registrert kvikkleire og at det allerede er økt vannføring og mye erosjon i bekker, samt at det har vært flere ras.

Nannestad bygdeliste håper nå at flere politikere tar et skritt tilbake og ser hvilke konsekvenser dette potensielt kan medføre.

Man må også vurdere om utbyggingsplanen som i kommuneplanene er omtalt som B18a og B18b, Nannestad Miljøgrend er forsvarlig å gjennomføre.

Det er ingen skam å snu.