På tide med oppgradering av klasserommenes og lærernes datautstyr

Foto: Magnar Haraldsen EUB

Nannestad bygdeliste vil i førstkommende kommunestyremøte 15. februar fremme en interpellasjon hvor vi ønsker svar på når man kan forvente at datautstyret i klasserommene på barneskolene i kommunen blir oppgradert til dagens standard. Både datautstyret i klasserommene og lærernes utstyr bærer preg av å være utdatert. Dekningen av datautstyr til de yngste elevene er heller ikke god nok.

Bygdelistas representant i Oppvekst og kulturutvalget Thomas Kahn, vil på vegen av bygdelista fremme følgende interpellasjon:

I Nannestadskolen ønsker man å arbeide med god klasseledelse og vurdering for læring som sentrale pedagogiske prinsipper i teknologirike klasserom. De fleste elevene og lærerne mener at bruk av IKT styrker motivasjonen, fører til økt variasjon og kan forsterke læring.

Hensiktsmessig bruk av IKT i skolen forutsetter tilstrekkelig tilgang til digitalt utstyr av god kvalitet. Det som kjennetegner god kvalitet er rask oppstartstid, god kapasitet og kompatibel programvare, tjenester og ressurser som er vedtatt brukt på skolen.

Elevene får jevnlig oppgradert sine bærbare datamaskiner, men utstyret i klasserommene inkludert lærernes data utstyr har nærmest stått på stedet hvil. Ved bruk av digitale verktøy er det vesentlig at utstyret er teknisk stabilt og oppdatert. Derfor mener Nannestad bygdeliste at det er på høy tid å oppgradere datautstyret som brukes i klasserommene.

Det er bestemt at kartleggingsprøver helt fra 1.trinn skal foretas digitalt, og det betyr at man også må sørge for at elevene helt fra 1. trinn og opp til de som har 1:1 dekning får tilgang til mange nok datamaskiner som holder dagens standard. Det er viktig at de yngste elevene får mulighet til å trene på å bruke utstyret for å tilegne seg kompetansen så dem kan gjennomføre kartleggingsprøvene i trygge rammer.

Spørsmål til ordføreren:

Når kan det forventes at datautstyret til lærerne og utstyret i klasserommene oppgraderes og får 2022 standard?

Når kan det forventes at de minste barna får 1:1 dekning av datamaskiner?

Nyheter, Nannestad | Ber om fortgang i digital satsing i skolen: – Det er på høy tid å oppgradere datautstyret som brukes i klasserommene (eub.no)