Nannestad bygdeliste fordømmer på det sterkeste det russiske angrepet på Ukraina

Russland sine krigshandlinger mot nabolandet Ukraina er et alvorlig brudd på folkeretten.

Mange menneskeliv har allerede gått tapt og det er grunn til å frykte at tusenvis vil miste livet i tiden som kommer.

Barn og unge er alltid blant de som blir hardest rammet av krig og konflikt. Både på kort og lang sikt. Russlands aggresjon vil ramme livene til den oppvoksende generasjonen både i Russland og Ukraina. Sporene som krigen etterlater, kan aldri viskes ut.

Krigen fører folk på flukt, og da må alle ta sin del av ansvaret for å gi flyktninger et verdig liv i en krevende situasjon.

Vi må gjøre vårt for at flyktningene sine rettigheter oppfylles i tråd med våre internasjonale forpliktelser.

Folket i Ukraina skal vite at vi støtter dem og at de ikke står alene.

Nannestad bygdeliste oppfordrer myndighetene i Russland om å stanse krigshandlingene i Ukraina umiddelbart.