Fylkeskommunen svikter pasientene i Nannestad – sender pasientene milevis til tannbehandling

Nå må Fylkeskommunen ta ansvar å finne midlertidige lokaler til tannklinikken i Nannestad. Brukerne kan ikke reise fylket rundt for å få tannbehandling.

Etter at klinikken i Nannestad ble stengt, så har syv ansatte blitt flyttet til Sørumsand tannklinikk, Årnes tannklinikk og Strømmen tannklinikk. Pasientene vil nå bli behandlet ved disse klinikkene i tiden Nannestad tannklinikk holder stengt. Etter planen skal klinikken flytte inn i nye lokaler i det nye kommunehuset innen utgangen av 2023.

At Fylkeskommunen har landet på denne løsningen viser hvor lite de bryr seg om brukerne i Nannestad, og det er uakseptabelt at man skal måtte reise rundt i fylket for å få behandling.

Stengingen vil påvirke mange grupper og vil få alvorlige konsekvenser. Både beboere på sykehjemmet, elever ved barneskolene, ungdomsskolen og videregående skole vil komme til å bruke lang tid, kanskje en hel dag, for å komme seg til og fra tannlegen. Det vil også belaste kommunen som må sende med følge personell når for eksempel bevegelseshemmede, psykisk syke eller sykehjemsbeboere skal ha tannbehandling.

Nannestad bygdeliste mener at Fylkeskommunen må finne en løsning som gjør at pasientene får tannbehandlingen i Nannestad kommune.