Skateparken – Oppfølgingsspørsmål til ordføreren

I kommunestyrets møte den 13. september 2022, så fremmer vi følgende spørsmål vedrørende skateparken.

Til ordfører

13. oktober 2021, så fremmet Nannestad bygdeliste en interpellasjon om skateparken, hvor vi uttrykte vår bekymring for sikkerheten og tilstanden til skateparken. Interpellasjonen ble svart ut i kommunestyrets møte den 27. oktober 2021, og som en oppfølging til denne interpellasjonen, så har vi et par spørsmål:

  • Har Nannestad kommune gjort noe med de feilene/manglene, som vi påpekte i interpellasjonen?
  • Har kommunen funnet en leverandør, som kan gjennomføre tilsyn med anlegget?
  • Har kommunen noen oversikt over i hvilket omfang anlegget brukes?
  • Kan kommunen gjøre noe for å øke interessen rundt bruken av anlegget?
September 2022
September 2022
September 2022
September 2022