Handlingsprogram 2023-2026/budsjett 2023 er vedtatt – bygdelista stemte i mot

I et ekstraordinært kommunestyremøte 21. desember ble handlingsplan 2023-2026 og budsjett for 2023 vedtatt, etter offentlig ettersyn i 14 dager.

Handlingsprogrammet beskriver at kommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon. Kommunestyret vedtok blant annet at det er nødvendig at kommunedirektøren starter en prosess med omstilling og sparing. Arbeidet med omstillingsprosessen starter allerede på nyåret og kommunedirektøren skal holde formannskapet løpende orientert om fremdriften i arbeidet. Øvrige vedtak kan leses i møteprotokollen.

Bygdelista har i tidligere innlegg ytret bekymring for situasjonen kommunen nå har kommet opp i og vi mener at det vedtatte budsjettet og handlingsprogrammet ikke tar tak i utfordringene raskt nok.

Når du får kortet “Deres hus og hoteller brenner”, er det lett å gripe etter halmstrå. Det er bare det at halmstrå brenner så vanvittig fort, og du får brente fingertupper.

Dette vedtaket gir ingen rask lindring eller klare svar, bare åpning for at man må tenke på hvor dette kan ende.