Nannestad – «det gode liv på bygda»

I dag tok vi turen over kommunegrensen til InterPadel ved Letohallen for å delta på frokostmøte i regi av Nannestad Næringslivsforum og Innovasjon Gardermoen.

Innledningsvis var det lagt opp til to parti presentasjoner av ordførerkandidatene Karl Arne Leivestad fra Nannestad Senterparti, og Arild Hemstad fra Nannestad Fremskrittsparti. Kandidatene hadde forberedt seg godt og hadde mange gode tanker og betraktninger om lokal samfunns- og næringsutvikling.

Hva slags tiltrekningskraft har Nannestad?

  • Vi har nærhet til store arbeidsmarkeder
  • Vi har nærhet til natur og friluftsområder
  • Vi har rimelige tomter og boliger
  • Vi har gode oppvekstsvilkår
  • Det er trygt i Nannestad
  • Nannestad er «det gode liv på bygda»

Frokostmøtet ble avsluttet med en liten padel økt.

Det blir nytt frokostmøte torsdag 29. juni.

I aktivitetskalenderen til Innovasjon Gardermoen, så finner du oversikten over alle de kommende arrangementene i regionen: https://www.innovasjon-gardermoen.no/liste-aktiviteter…