Sentrumsutvikling

Bygdelista vil at Nannestad sentrum skal være et prioritert utviklingsområde for Nannestad kommune, og at sentrum skal utvikles og tydeliggjøres som kommunesenter.

Her skal servicenæringer, handel, boliger, serveringssteder, kultur og andre sentrumsfunksjoner prioriteres.

Alt henger sammen med alt når man driver med sentrumsplanlegging. Det holder ikke å se på byggehøyder og biltrafikk, hvis ikke byrom, byliv, handel, servering og kultur er med i planleggingen.

Det skal lages en helhetlig plan for alt som berører sentrum og målsettingen må være at vi skal ha et levende og attraktivt sentrum som innbyggerne bruker.