Helse og omsorg

Aldersvennlig eldreomsorg, helse og sosiale tjenester er viktige saker for bygdelista.

Vi vil jobbe for å sikre at våre eldre innbyggere får den omsorg og støtte de fortjener, samtidig som vi tar vare på deres ønske om selvstendighet og verdighet.

I Nannestad skal våre eldre ha muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker og kan klare det, støttet av fleksible ordninger som tilpasses den enkeltes behov. For de som trenger ekstra tilsyn, vil vi tilrettelegge for lettstelte omsorgsboliger med 24 timers tilsyn, slik at de kan fortsette å føle seg trygge og ivaretatt.

Bygdelista står fast på at vi ikke vil legge ned langtidsplasser ved Nannestad sykehjem. Vi er fullt klar over den nåværende situasjonen innen eldreomsorgen og erkjenner at vi trenger de plassene vi har. Vårt mål er å opprettholde og videreutvikle et sykehjem som gir den beste omsorgen for våre eldre innbyggere.

Det er vår visjon at terskelen for å få sykehjemsplass ikke skal være for høy. Vi vil jobbe for å sikre tilstrekkelig antall plasser for å dekke behovet for sykehjemsplasser i kommunen. Våre eldre fortjener å vite at de vil få den omsorgen de trenger når behovet oppstår.

I tillegg vil vi sette søkelyset på psykisk helse, spesielt blant barn og unge. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet i Nannestad, og vi vil sørge for at de ansatte har den nødvendige kompetansen til å håndtere og sette inn de rette tiltakene for å støtte denne viktige pasientgruppen.

Med fokus på aldersvennlig eldreomsorg, helsetjenester og sosiale tjenester, samt en dedikert innsats for å forbedre psykisk helse blant våre innbyggere, vil Nannestad Bygdeliste jobbe hardt for å gjøre Nannestad til et enda bedre sted å bo for alle, uavhengig av alder eller livssituasjon.