Fritidsklubb for alle og ungdomskafe

Per R. Lien og Morten Marthinsen

Nannestad bygdeliste mener det skal være en kommunalt støttet fritidsklubb i hver skolekrets.

Vi vil at fritidsklubben skal holde åpent flere ganger i uken. I dag er fritidsklubben på ungdomsskolen kun åpen på torsdager. Fritidsklubben bør også holde åpent i deler av skoleferiene og enkelte helger. Man må finne nye og mer egnede lokaler på gateplan.

Vi vil at en dagene skal settes av til barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og utviklingshemming. En fritidsklubb for denne gruppen vil gi en verdifull arena for sosialt samvær, aktiviteter og fellesskap.

Ungdommene i kommunen har per i dag få eller ingen naturlige møteplasser. Vi vil at det skal legges til rette for etableringen av en rusfri ungdomskafe. Tilbudet skal gi ungdommen et sted hvor de kan møtes, surfe på nettet, spise og drikke til svært rabaterte priser.