Flomfare – rødt nivå

Hva bør du som innbygger gjøre 

 Det er flere ting du kan gjøre for å sikre dine eiendeler: 

  • Huseiere bør ta en sjekk for å unngå eventuelle skader på egen bolig og eiendom. 
  • Bor du i et område som erfaringsvis har problemer med oversvømmelse av kjeller, bør du tømme kjelleren for verdifulle gjenstander. Løft opp fra gulvet det du ikke får flyttet. 
  • Sørg for at takrenner, stikkrenner, avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
  • Har du tilbakeslagsventil på avløpet, se til at den virker. 
  • Mange har også fritidsboliger de bør se til.  
  • Forsikringsselskapene har også publisert råd om tiltak som bør gjennomføres når en slik situasjon oppstår.

Rødt og oransje nivå fra NVE

NVE (Norges vassdrag- og energi direktorat) har sendt har sendt ut varsel med rødt nivå for flom og oransje nivå for jord- og flomskred i Nannestad, Romerike og store deler av Sør-Norge.

For begge varslene meldes det om at faren øker mandag ettermiddag 7. august. Jord- og flomskredfaren minker onsdag ettermiddag 9. august.

Ytterligere informasjon

På www.varsom.no finner du alle flom- og skredvarsler og generell informasjon om aktuelt område og hva de forskjelle nivåene har å si for deg.

Her finner du aktuelt flomvarsel og ytterligere informasjon:

Flomfare – rødt nivå

Jord- og flomskredfare – oransje nivå

Råd til privatpersoner

Her kan du lese alt om råd til privatpersoner i forbindelse med flom.