Johns betraktninger inn mot valget

I forkant av det nært forestående lokalvalget så deler vi noen kloke betraktninger fra vår kandidat nummer 15, John H. Rønning;

«Prognosene forut for årets lokal- og fylkestingsvalg spriker i mange kommuner, så er også tilfellet i Nannestad kommune. Ett og annet moderparti har gjort lokallagene bjørnetjenester foran årets valg.

Til tross for at Aps Laache, tidligere Venstre, deretter Høyre, så Venstre igjen i en halv kommunestyreperiode mener at Ap og Høyre bør «regjere» sammen i Nannestad, er dette svært lite sannsynlig. Høyres Benz uttalt tydelig i paneldebatten forrige uke, «Vi befinner oss på vidt forskjellige ståsteder».

Dersom man legger til grunn de siste meningsmålingene for Nannestad kommune, kan Ap komme til å bli helt avhengig av FrP!? og/eller Sp for å fortsette som et posisjonsparti. I tillegg er det slettes ikke sikkert Ap vinner kampen om ordføreren. Jeg anser det lite sannsynlig at Sp inngår samarbeid med Ap i denne omgang. Da gjenstår en koalisjon med Ap og FrP, med støtte fra Rødt, SV, KrF og muligens IP?

På den andre side kan en koalisjon med Høyre, Senterpartiet og Nannestad Bygdeliste fort bli en realitet, muligens med støtte fra V, IP og KrF.

Hvorvidt FrP støtter et borgelig side er i det uvisse, tatt i betraktning at de mer eller mindre har logret med halen for Ap de siste tre årene av inneværende kommunestyreperiode. Det er noe enhver Ap og FrP velger i kommunen bør ha i bakhodet når de går til valgurnene.

Ser man for seg et eventuelt politisk skifte, der de borgerlig går inn i posisjon, er det trolig helt avgjørende at Nannestad bygdeliste får tilstrekkelig med stemmer.

Som “liste fyll” på lista til Nannestad bygdeliste går min stemme til dem. Og husk, «hjemmesitting er en halv stemme til dem du liker minst» Frank Aarebrot

Godt valg!😄»