Jeg er stolt av å være en del av bygdelista i Nannestad

Når det nå nærmer seg valgdagen ønsker jeg å fokusere på noe som jeg mener er av stor betydning for vår lokale politiske kultur. Vi har alle vært vitne til hvordan enkelte politikere velger å drive valgkamp ved å rakke ned på andre, spre usannheter og heve seg selv over andre. Dette er en praksis som dessverre har blitt altfor vanlig i politikken, og det er på tide å si ifra at vi fortjener bedre.

Jeg vil starte med å si at jeg er stolt av å være en del av bygdelista i Nannestad. Vi har alltid satt vårt hovedfokus på å jobbe for det beste for vårt samfunn, og vi har en historie med å jobbe for de verdier og prinsipper som er viktige for vårt lokalsamfunn. Vi tror på en positiv politisk praksis som bygger opp, heller enn å rive ned.

Det er dessverre en realitet at noen politikere har valgt å bruke valgkampen som en arena for å spre usannheter og negativitet om vårt arbeid i bygdelista. Ved hvert valg har vi opplevd enkelte politikere som velger å presentere oss i et ufordelaktig lys, og servere en kall det “drittpakke” mot oss. Dette er en praksis som vi tar avstand fra på det sterkeste. Vi ønsker en konstruktiv debatt basert på fakta og saklighet.

I tillegg er det viktig å påpeke at vi i bygdelista er opptatt av å opptre med integritet og åpenhet. Vi er bevisste på at private interesser som kommer i konflikt med vårt politiske virke kan skape mistillit og forakt. Derfor legger vi alltid stor vekt på åpenhet rundt våre handlinger og beslutninger, og vi jobber hardt for å unngå interessekonflikter som kan påvirke vårt politiske arbeid.

La oss bruke de siste dagene av valgkampen til å fokusere på de reelle utfordringene og mulighetene som Nannestad står overfor. La oss ha en konstruktiv debatt som tar for seg sakene som er viktige for vårt lokalsamfunn, og la oss avstå fra usannheter og nedrakking. La oss vise at politikken kan være en kilde til samarbeid og positiv forandring.

Jeg oppfordrer alle innbyggerne i Nannestad til å vurdere hvilke verdier og prinsipper de ønsker at våre folkevalgte skal representere. Vi i bygdelista forplikter oss til å være en kraft for det gode i Nannestad, og vi håper at vi kan regne med deres støtte i valget og i tiden som kommer.

Sammen kan vi jobbe for et bedre Nannestad, basert på respekt, saklighet og åpenhet.

Morten Marthinsen

Leder Nannestad bygdeliste

Romeriksdebatten, Bygdelister | La oss avstå fra usannheter og nedrakking (rb.no)