Takk til alle som stemte på oss!

Nannestad bygdeliste vil rette en hjertelig takk til dere alle for deres utrolige støtte i årets kommunevalg. Det har vært en spennende og krevende tid, og vi er både ydmyke og takknemlige for resultatet.

Vi er stolte over å kunngjøre at vi har klart å beholde våre fire mandater i kommunestyret med en oppslutning på 13,0%. Dette resultatet gir oss muligheten til å fortsette vårt viktige arbeid for å gjøre Nannestad til et enda bedre sted å bo og leve for alle innbyggerne våre.

Dette resultatet kunne ikke ha blitt oppnådd uten hver eneste av deres stemmer og den tilliten dere har vist oss. Vi vil også takke våre dedikerte kandidater og frivillige som har jobbet hardt for å representere deres interesser og for å jobbe for Nannestads fremtid.

Vi har alltid hatt som mål å være en stemme for hele bygda, og vi vil fortsette å lytte til deres bekymringer og arbeide for å finne løsninger som gagner oss alle. Sammen skal vi jobbe for et blomstrende Nannestad som er preget av inkludering, bærekraft og velstand.

I tiden som kommer, vil vi jobbe enda hardere for å leve opp til deres forventninger og gjøre Nannestad til det beste stedet å bo. Takk igjen for deres tillit, støtte og engasjement. Sammen skal vi bygge en enda bedre fremtid for Nannestad!