Nattravnene i Nannestad trenger flere vandrere

Vil du være med å bidra i ditt lokalmiljø, ta kontakt:

Epost: natteravnnannestad@hotmail.com

Facebook: Natteravnene i Nannestad | Facebook

«Natteravning» handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg når de unge trenger det.

Det handler også om at man sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn slik at barn og unge får en tryggere oppvekst.

Som natteravn får du anledning til å diskutere med og lære av andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva de unge er opptatt av. Det er en av grunnene til at natteravnene i dag regnes som Norges største og kanskje viktigste voksenopplæringsprosjekt.

Kriminalitetsforebyggende

Natteravnenes tilstedeværelse bidrar også til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger, og natteravngruppen samarbeider godt med politiet og utekontaktene. Natteravnene regnes i dag som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt.

Natteravnene er ikke et borgervern eller reservepoliti, og de blander seg ikke inn i uroligheter, men kontakter hjelp om nødvendig. Deres tilstedeværelse er ofte nok til å roe ned situasjonen.

Hvem kan bli natteravn?

Alle voksne med sunn fornuft kan bli natteravner – uansett alder, kjønn, utdanning, fysisk handikap, religion eller etnisk bakgrunn. Man ferdes utendørs og er i sine gule vester synlige i gatebildet. De observerer og hjelper, lytter og gir veiledning når barn og unge tar initiativ til det. Alvorlige problemer skal henvises til foreldre, politi eller andre.