Da er det klart – borgerlig styre i Nannestad

Bygdelista er stolt over at Høyre, Industri- og Nærings partiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Venstre og Nannestad Bygdeliste har enes om kursen for de kommende fire årene. Christian Bendz fra Høyre blir ordfører, med Karl Arne Leivestad (Sp) som varaordfører.

Etter grundige og gode diskusjoner siden 11. september, har vi sammen med de fem andre partiene landet en spennende politisk plattform som blitt retningsgivende for de neste fire årene. Fokusområder fra valgkampen og bidrag fra alle partiene er inkludert i denne plattformen.

Sentrale temaer inkluderer økonomisk styring og bærekraftig utvikling av kommunen til beste for innbyggere, foreninger, næringsliv og lag for å nevne noe.

Videre har det blitt besluttet at ikke bare ordføreren, men også varaordføreren, skal ha en 100 prosent stilling. I tillegg planlegges det frikjøp av utvalgsledere én dag i uken som en nødvendig profesjonalisering for å møte fremtidens utfordringer i Nannestad.

Valg 2023, Nannestad | Nå har de kommet til enighet. Dette blir den nye ordføreren i Nannestad (eub.no)

Politikk, Valg 2023 | Christian blir ny ordfører: – Har fått et fantastisk lag rundt meg (rb.no)