Konstituerende kommunestyremøte

Tirsdag 17. oktober 2023 avholdes det konstituerende kommunestyremøte i Nannestad kommune. Dette viktige møtet markerer begynnelsen på en ny fireårsperiode. Her vil valg av ordfører, varaordfører, og representanter til ulike utvalg og komiteer finne sted.

Informasjon om møtet, dagsordenen, og kandidatene som skal velges, finner man ved å besøke kommunens hjemmeside.

Du kan finne en oversikt over møtet på følgende link: https://innsyn.nannestad.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=290&