Nytt tilbud til innbyggerne i Nannestad og Øvre Romerike – Pass- og ID-kontor på Oslo lufthavn Gardermoen.

Nytt tilbud til innbyggerne i Nannestad og på Øvre Romerike – Offisiell åpning av pass- og ID-avsnittet ved Oslo lufthavn Gardermoen.

Fredag 10. november ble avsnittet for pass og ID ved Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) offisielt åpnet av statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, John-Erik Vika. Under åpningen så var det også taler og lykkønskninger fra politimester i Øst politidistrikt (PD), Cecilie Lilaas-Skari, ordfører i Ullensaker kommune, Ståle Lien Hansen og avdelingssjef for sikkerhet og beredskap ved OSL, Jon Ivar Mehus.

Bakgrunnen for åpningen av et nytt pass og ID kontor i Øst PD ligger i en bestilling fra justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet i februar 2022. Justis- og beredskapsdepartementet ønsket en økning i antall passkontorer for å kunne tilby denne tjenesten til innbyggerne nærmere der hvor de bor.

Det er nå åpnet for booking av timer for utstedelse av pass og ID kort på hverdager mellom kl. 0830-2200, som betyr mer tilgjengelighet for innbyggerne på Øvre Romerike og for nordmenn på gjennomreise. Avsnittet har en beregnet kapasitet til å kunne utstede 24.000 pass og nasjonale ID-kort pr år i tillegg til 7200 nødpass. I tillegg til utstedelse av dokumenter bistår avsnittet også med mottak av enkle anmeldelser, registrering av asylsøkere samt med råd og veiledning til de som tar kontakt.

Her bestiller du enkelt time for fornyelse av pass og/eller ID-kort:

https://www.politiet.no/tjenester/pass-og-id-kort/