Om Nannestad Bygdeliste

Nannestad bygdeliste er en partipolitisk uavhengig valgliste, som ble startet opp i forbindelse med kommunevalget i 2015. Bygdelista ble med en oppslutning på 10,9% lokalvalgets store vinner, noe som resulterte i 3 faste representanter i Nannestad kommunestyre. Vi har brukt tiden i inneværende valgperiode til å bygge organisasjon og samle nødvendig politisk erfaring.

I valgperioden 2015-2019 har vi engasjert oss i en rekke saker; nedleggelsen av det lokale lensmannskontoret, sikre post i butikk tilbudet i kommunen, Åslia, kunstgressbanen på Bjerke stadion, ny svømmehall, Bjørkemåsan, trafikksikkerhetstiltak og opprettholdelsen av det offentlige tannhelsetilbudet ved Nannestad tannklinikk for å nevne noe.

Kandidatlista til kommunevalget i september 2019 var fulltegnet, og telte 37 sterke navn, fordelt på 14 kvinner og 23 menn, fra alle deler av den flotte kommunen vår. Denne gangen hadde vi en uttrykt målsetting om at vi skulle vokse ytterligere og øke oppslutningen i alle kommunens valgkretser, noe vi gjorde. Vår oppslutning denne gangen ble 13,1%, som resulterte i at vi økte fra 3 mandater og til 4 mandater.

Nannestad bygdeliste skal sikre et levende lokaldemokrati, hvor innbyggernes innspill, i åpne prosesser, skal respekteres og alltid tas med i betraktning.

VIKTIGE SAKER FOR BYGDELISTA I PERIODEN 2019-2023

 • Det skal etableres en egen forebyggende enhet
 • Skole- og barnehagekapasiteten skal alltid være tilstrekkelig i forhold til behov
 • Biblioteket skal prioriteres når det gjelder tildelingen av både midler og ressurser
 • Vi skal ha en førsteklasses eldreomsorg, tilpasset den enkeltes behov
 • Åslia alpinbakke skal gjenåpnes
 • Nei til innføring av eiendomsskatt
 • Nei til bompenger – NOK ER NOK!
 • Tomtefeste skal avskaffes – ja til likebehandling
 • Ja til utbygging, vekst og utvikling i hele kommunen – Nei til 80/20!
 • Nei til rasering av myr og våtmark – Bjørkemåsan skal leve!
 • Ja til utbygging av det kommunale kloakknettet langs Åsvegen
 • Etablering av kommunalt næringsbygg

Leder Morten Marthinsen

Bygdelistas leder heter Morten Marthinsen. Han er 54 år, gift med Antoniette og har to barn.

Morten jobber som Paramedic i OUS-ambulansetjenesten og er stasjonert i Oslo sentrum, hvor han har jobbet siden 1997. Morten er mangeårig tillitsvalgt for Fagforbundet på sin arbeidsplass, og er Hovedtillitsvalgt for Prehospitalklinikk i Oslo universitetssykehus. Han har mange års erfaring som ishockeydommer både nasjonalt og internasjonalt, og har blant annet dømt i tre Paralympics (OL) i Lillehammer 1994, Nagano 1998 og Salt Lake City 2002. Morten har i perioden 2015-2019 vært gruppeleder og kommunestyrerepresentant for bygdelista. Han er spesielt opptatt av trafikksikkerhet, barn og oppvekst, helse og omsorg.