Aldersvennlig eldreomsorg

Helse og omsorg

Aldersvennlig eldreomsorg, helse og sosiale tjenester er viktige saker for bygdelista. Vi vil jobbe for å sikre at våre eldre innbyggere får den omsorg og støtte de fortjener, samtidig som vi tar vare på deres…