Gang og sykkelveg


Gang- og sykkelveier – Trygge skoleveier

 Vi vil jobbe for at gang- og sykkelveinettet i hele Nannestad skal bygges ut, og på den måten knytte kommunens ulike tettsteder sammen. Trygge skoleveier er en del av en god skolehverdag og retten til…


Vi vil ha vekst og utvikling i hele kommunen

Nannestad bygdeliste er uenig med regionale myndigheter i vekst fordelingsprinsippet. Den regionale areal -og transportplanen er på kollisjonskurs med vår stedlige geografi og våre ønsker når det kommer til vekst og utvikling. Vi vil ha…