Hjertestarter

Svar på interpellasjon om hjertestartere

Interpellasjonen vedrørende hjertestartere fremmet av Morten Marthinsen (Nb) ble svart ut av virksomhetsleder Finn-Arild Bystrøm: Det er per i dag ikke en systematisk oversikt over hjertestartere i kommunens regi. De hjertestartere vi har registrert i…


Interpellasjon – Hjertestartere

Bygdelista ønsker at ordføreren skal svare ut våre spørsmål om kommunes hjertestartere. Dette blir fremmet i en interpellasjon i kommunestyret 13. juni. Interpellasjonen er gjengitt i sin helhet. Hvert år får rundt 3000 mennesker plutselig…