Nannestad kommune

Svar på interpellasjon om hjertestartere

Interpellasjonen vedrørende hjertestartere fremmet av Morten Marthinsen (Nb) ble svart ut av virksomhetsleder Finn-Arild Bystrøm: Det er per i dag ikke en systematisk oversikt over hjertestartere i kommunens regi. De hjertestartere vi har registrert i…