Strøm
Fakturagebyrer og utskjelte tilleggsprodukter

«Millioner går til gebyrer og omstridte produkter», skriver de på E24. Nannestad bygdeliste prøver å få oversikt over omfanget av dette i vår egen kommune, og den 23. august leverte vi derfor inn et innsynskrav…